Politi-eksplosjon i Trondheim – resten av fylket taper

Trondheim har fått hele veksten i trøndersk politi siden 2016 og litt til, mens rest-Trøndelag er tømt for politifolk. – Sentraliseringen sterkere enn til og med jeg trodde, sier Senterpartiets Marit Arnstad.

- BEDRE: Politimester Nils Kristian Moe tror politilbudet i sum har blitt bedre i Trøndelag etter politireformen. Her er han sammen med kollegene Arild Hopsø og Sunniva Tronvoll, som jobber ved FSI, en av de nye fellessatsingene lokalisert til Trondheim.   Foto: Sindre Vartdal

Regjeringen har skrytt av en satsing på politiet – men er flere ganger blitt kritisert for å bygge ned politiet i distriktene.