Hvilken by er eldst? Trondheim eller Steinkjer?

Det er gjort funn av spor sentralt i Steinkjer by som kan tyde på tidlig bydannelse, kanskje tidligere enn Trondheim?

Steinkjers ordføreren Anne Berit Lein avduket informasjonstavla. Her sammen med en av av kunstnerne som laget Kjerrakailln, Hilde Schønborg.  

Det kom frem i boka «Streiflys over Steinkjers fortid – nye oppdagelser og gamle opptegnelser». Nå er en informasjonstavle avduket foran skulpturen Kjerrakailln ved Steinkjerelvas utløp, finansiert av – nettopp – boksalget.