Disse seks vogntogene fikk ikke kjøre videre i natt

Natt til tirsdag hadde Statens vegvesen trafikkontroller i Verdal og på Berkåk. Det endte med flere gebyr, bruksforbud og anmeldelser.

Seks vogntog ble stoppet på Berkåk og ilagt bruksforbud natt til tirsdag.   Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen hadde to trafikkontroller natt til tirsdag. I Verdal sjekket de både tunge og lette kjøretøy, mens på Berkåk ble kun tunge kjøretøy stoppet.