Foreldre opplever at barnehagen er trygg tross korona

Flere enn 96 prosent av foreldrene sier at de opplevde det som trygt å ha ungene i barnehagen da den åpnet igjen etter korona-nedstengningen.

Bildet er fra i mai, etter at barnehagene åpnet etter korona-nedstengningen, med restriksjoner. Barna i Sætra idrettsbarnehage flyttet inn i nytt bygg på Eberg.  Foto: Terje_Svaan Terje Svaan

Det viser foreløpige tall fra en undersøkelse Trondheim kommune har gjort. Til nå har nærmere 2000 foreldre svart.