En ny sjanse for elever som har falt ut av videregående

Permitterte, arbeidsledige og elever som ikke lenger har såkalt ungdoms-rett til å fullføre videregående skole får nå muligheten til å fullføre utdannelse.

Bybroen videregående skole er en friskole for videregående elever, som nå kan ønske velkommen nye elevgrupper til høsten.  Foto: Silje Marnburg Ellefsen

Det sørger en covid-19-tilpasning i reglene for videregående opplæring for.