Forventer ikke turistrush til Trøndelag med nye grenseregler

Politiet i Midt-Norge forventer flere turister, men ikke stor trafikk over grensen inn til Norge når flere nå får reise inn i Norge.

- Vi kommer til å fortsette med kontroller og ta stikkprøver blant de som reiser. De aller fleste vi møter har lovlig adgang, sier politioverbetjent Tore Sparby som har ansvaret for grensekontrollen på Værnes og E14. Dette er de to klart største grensepasseringspunktene inn til Midt-Norge.  Foto: Foto: FRANK CADAMARTERI

- Vi har ikke forventninger om at det blir mye trafikk, men vi forventer noen flere turister nå som regelverket åpner for at så mange kan komme hit til Norge, sier politioverbetjent Tore Sparby hos politiet i Værnesregionen.