Malvik skal behandle forslag som kan utsette ny E6

Kommunestyret i Malvik blir kalt inn til ekstraordinært kommunestyremøte i august.

LEISTADKRYSSET: Illustrasjon av Leistadkrysset på nye E6.  Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

29. juni vedtok kommunestyret i Malvik reguleringsplan for ny firefelts E6 igjennom kommunen med et stort flertall.