Ber om redegjøring om BOA-tilbud i Trondheim

Bystyremedlem Kjetil Utne mener tjenestetilbudet for brukere over 18 år i Trondheim kommune ikke er godt nok.

Kjetil Utne har vært i kontakt med flere pårørende denne våren som mener BOA-tilbudene i Trondheim kommune ikke er godt nok. Bildet er tatt i en annen sammenheng.  Foto: Christine Schefte

Kjetil Utne, medlem av bystyret og Arbeids og sosialkomiteen (H), ber Helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen redegjøre for forholdene ved Lerkendal bo- og aktivitetstilbud (BOA).