Kvikkleirehull på stranden er tettet etter at William (3) satte seg fast

Kvikkleiren er erstattet med stein og stabiliserende masser.

Slik ser stranden ut etter utbedringene.   Foto: Leif Arne Holme

Det er to uker siden tre år gamle William falt ned i et én meter dypt hull på Holstrand ved Skogn småbåthavn i Levanger.