Olsokdagene på Stiklestad

- Vi må ikke rosemale historien

Olsokbålet på historiske Stiklestad markerte at det er 10 år til nasjonaljubileet i 2030. Men før det skal flere tusenårsjubileer feires.

Spelaktør Sandra Paulsen og spelveteran Tor Haugmark fikk æren av å tenne olsokbålet som markerte at det er ti år til tusenårsjubileet i 2030.  Foto: Leif Arne Holme

I 2021 er det tusenårsmarkering for møtet mellom Olav Haraldsson og Gudbrand Dale og kristningen av Gudbrandsdalen, i 2022 markeres tusen år siden opprettelsen av Eidsivating. I 2024 er det 1000-årsjubileum for innføring av kristenretten på Moster og 750-årsjubileum for landsloven.