Fryktet at veien på Ranheim skulle rase - sperret av område

Politi, geotekniker og Trondheim bydrift rykket ut da det raste ut ved en byggetomt og det oppsto sprekker i bakken.

Dette er tomta der gravearbeidet har foregått.   Foto: BORGAR SAGBAKKEN

Politiet opplyser klokka 12 at geologer har konstatert at det er trygt for togene å passere. Ranheimsvegen er åpnet for fotgjengere og syklister.