Geotekniker: Har funnet årsaken til raset

Tiltak skal settes i verk slik at området blir trygt igjen.

Tone Furuberg, avdelingsleder ved geoteknisk avdeling i Trondheim kommune, har sett på området der det holder på å rase.