Nå har det kommet strengere regler for utelivet i Trondheim

I sommer har det vært meldt om mange brudd på smittevernreglene i utelivet i Trondheim. Nå er en lokal guide klar.

Kommunen og utelivsaktører har laget en ny smittevernveileder for utelivet i Trondheim.  Foto: Bård Sande

Utelivet har selv vært med å utarbeide den lokale smittevernveilederen, som ble sendt ut til alle plasser med skjenkebevilgning i Trondheim i slutten av forrige uke.