- Plutselig fikk vi høre at det var igangsatt en prosess for å få noen av husene revet

De kommunale husene på Østmarka står tomme og foreslås revet. Samtidig står hundrevis av mennesker i kø for å leie rimelig bolig.

Fargemarkas støttespillere demonstrerer for å motvirke riving av boliger på Østmarka. Foreningen ønsker at tomme kommunale bygg skal leies ut rimelig til mennesker som verken oppfyller kravene til kommunal bolig, eller har råd til å komme seg inn på det pressede boligmarkedet.   Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Før formannskapsmøtet tirsdag formiddag, møtte folk fra boligprosjektet Fargemarka opp foran rådhuset i Trondheim og demonstrerte mot riving.