Nordmenn bosatt i Sverige avvises når de kommer på dagstur og vil ha nytt pass

Politiet i Trøndelag nekter nordmenn som kommer ens ærend fra Sverige å få nytt pass. For nordmenn bosatt i Norge er derimot passkøen kort i disse dager.

Passkiosk: Nordmenn bosatt i Sverige får ikke komme på dagstur for nytt pass. Her er det Mona Gikling, avsnittsleder ved kriminalvakta ved Sentrum politistasjon, som testet den nye passkiosken da denne kom.   Foto: Morten Antonsen

Både politiet i Trondheim og politiet i Værnesregionen skriver på sine Facebook-sider at Trøndelag politidistrikt har hatt tilfeller der norske borgere bosatt i Sverige har kommet på dagstur for å ordne seg pass. Disse kommer gjerne fra rød sone, og politiet skriver at dette øker risiko for smitte av covid-19.