Sterke reaksjoner mot redusert skjenketid. Frykter permitteringer og oppsigelser i utelivsbransjen

Forslag om redusert skjenketid for utelivet i Trondheim har fått flere til å reagere. Regiondirektør Tord Lien i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) mener forslaget er dramatisk for bransjen.

Regiondirektør Tord Lien i NHO reagerer på forslag om redusert skjenketid i Trondheimr like etter at bransjen har fått en ny smittevernveileder.  Foto: Morten Antonsen

- Et slikt tiltak vil dramatisk forverre den økonomiske situasjonen for utelivsbedriftene og kaste mange ansatte rett ut i permittering igjen, sier Lien.