Trondheim krisesenter: - Vi får flere telefoner for hver dag som går

I to måneder kom det nesten ingen nye meldinger om vold i hjemmet. Det var nærmest full stopp. Nå opplever Trondheim krisesenter en kraftig økning i antallet henvendelser.

Krisesenteret har siden midten av mai opplevd gradvis økende pågang etter to måneder med nesten fullt stopp. (Arkivfoto)   Foto: Kjell A. Olsen

- Vi antar at vi ikke har sett alt av hvilke konsekvenser koronakrisen kan ha fått for mennesker som opplever vold i nære relasjoner og i hjemmet. Det at pågangen til krisesenteret har tatt seg opp til normalen så raskt nå, kan gi oss en antydning om at det ikke har vært mindre vold, selv om nye voldssaker nærmest stoppet opp i to måneder, sier Jan Omvik, avdelingsleder ved enhet for psykisk helse og rus i Trondheim kommune.