Foreslår å stenge Haakon VIIs gate for gjennomkjøring med personbiler

Haakon VIIs gate på Lade stenges for gjennomgangstrafikk av personbiler. I stedet skal denne trafikken gå gjennom Strindheimtunnelen.

Det er mye biltrafikk i Haakon VII's gate.   Foto: Vegard Eggen

Dette er et av en rekke forslag i en plan for framtidige trafikale løsninger for Lade, Leangen og Nyhavna i Trondheim.