- Å foreslå å stenge Haakon VIIs gate i en bisetning er ganske alvorlig, for å si det mildt

Høyres Trygve Bragstad rettet sterk kritikk til forslag om nye trafikale løsninger for Lade og området rundt. Nå sendes saken tilbake.

Det er mye biltrafikk i Haakon VII's gate. Et forslag i en plan om framtidig trafikkløsning er å ta bort personbiltrafikken fra gata.   Foto: Vegard Eggen

Trafikken langs Haakon VIIs gate har vært et heftig debattema i mange år. I forslaget til Mobilitetsplan for Lade, Leangen og Nyhavna, er det foreslått å prioritere kollektivtrafikk, syklende og gående i denne gata. Som Adresseavisen skrev mandag ser planleggerne i Trondheim for seg at gjennomgangstrafikken i bydelen skal henvises til Strindheimtunnelen.