Kan få kr 40 000 i bot om de fortsetter å jobbe her

Ranheimsveien i Trondheim sto i fare for å rase ut for to uker siden. Nå har kommunen pålagt umiddelbar byggestans på tomten.

Det var sikringen som holder massen på plass, såkalte «spunter» som hadde sviktet. Gropen ble fylt med masse for å hindre at veien skulle rase.  Foto: Borgar Sagbakken

- Det kan ikke dokumenteres at det er utført tilfredsstillende form for prosjektering av geoteknikk forut for arbeidene på stedet. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-4 pålegges tiltakshaver å stanse alle byggearbeider umiddelbart, skriver byggesakskontoret i Trondheim kommune i et dokument Adresseavisen har fått innsyn i.