NTNU-forelesere kritisk til koronatiltak: - Vi skal sende rundt et ark som alle skal ta på

For å kunne bistå kommunen med eventuell smitteoppsporing, skal NTNU listeføre alle studentene på forelesning ved at de signerer et ark som sendes rundt.

Forelesere ved NTNU stusser over verdien av listeføringen når den er frivillig og mener en bedre løsning burde vært på plass.   Foto: Glen Musk (t.v)/ Morten Antonsen (t.h)

Med nærmere 10.000 nye studenter i Trondheim, har NTNU blitt bedt om å listeføre studentene som deltar i aktiviteter på campus. På alle forelesningene skal studentene skrive navn og telefonnummer på et ark som sendes rundt. Registreringen er frivillig og skal brukes til smitteoppsporing dersom det skulle oppstå smitte.