Vil tilbakeføre nesten 1000 dekar fra bolig til landbruk

Foreslår bråbrems for nedbyggingen av dyrkamark

Store områder avsatt til bolig på blant annet på Rotvoll og Dragvoll foreslås tilbakeført til jordbruk. Samtidig foreslår kommunedirektøren at Overvik bør utsettes til etter at mer sentrale boligprosjekter er bygget.

To store arealer på Rotvoll foreslås tilbakeført til landbruksformål i kommunedirektørens forslag til rekkefølge på utbyggingen av landbruksjord i Trondheim kommune.   Foto: Ola Hegvold

Det kommer fram i kommunedirektørens anbefaling til vedtak i saken om utbyggingsrekkefølge av landbrukstomtene i Trondheim.