Karianne Tung: - Det var en lettelse å slutte i politikken

Karianne O. Tung var 33 år da hun trakk seg fra politikken. Nå forteller hun at én grunn var den seksualiserte tonen fra menn i partiet.

Lettelse: Maktstrukturene og den seksuelle sjargongen var grunner til at Karianne Tung valgte å slutte i politikken. Det er en lettelse, sier hun.  Foto: Christine Schefte

Karianne O. Tung forteller om en spøkefull seksuell sjargong som gjorde det vanskelig å vite om det var seriøst ment eller bare var en fleip. Hun forteller at hun følte seg degradert og ikke tatt på alvor politisk i en del sammenhenger.