Bare ti personer får denne utnevnelsen i året

Kristian Fossheim (84) utnevnes til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. Onsdag ble han hedret i Trondheim.

Kristian Fossheim, her sammen med preses i DKNVS May Britt Thorseth  Foto: Privat

– St. Olavs Orden tildeles som «belønning for utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten». Kjenn på de ordene. Det er ikke noen liten gjerning som skal være utøvd for å tildeles St. Olav!, sa fylkesmann i Trøndelag, Frank Jenssen i sin tale.