Kraftig nedgang i norsk sykefravær

Etter den eksplosive økningen i sykefravær første del av 2020, er tallet nå på vei ned igjen.

Sykefraværet i 2. kvartal 2020 var på 5,9 prosent, viser sesongjusterte tall.  Foto: Adresseavisens fotoarkiv

Nedgangen på sykefraværet i norsk arbeidsliv er på hele 8,3 prosent fra forrige kvartal, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Det totale sykefraværet i 2.kvartal 2020 var på 5,9 prosent, noe som på lang vei normaliserer norsk sykefravær.