- De rekker knapt å spise matpakken sin

Tillitsvalgte slår nå alarm om forholdene ved barselavdelingen ved St. Olavs hospital: - Vi er bekymret for tilbudet til de fødende.

- Vi synes det er trist at kvinner får dårlig oppfølging i barselomsorgen, sier Sara Aaskov og Elin Vevelstad, tillitsvalgte for Den norske jordmorforening ved St. Olav.  Foto: Richard Sagen

- Vi har vært vant til å håndtere fødetopper. Men nå opplever de ansatte et konstant press. De rekker knapt å spise matpakken sin, sier Sara Aaskov, plasstillitsvalgt i Den norske jordmorforening (DNJ) ved St. Olavs hospital.