Trafikksituasjonen på Charlottenlund:

Ingen innflytting på Overvik før nye E6-ramper står klar

Overvik Utvikling ville ha innflytting før veiprosjekt var ferdig, men politikerne sa enstemmig nei. - Helt utenkelig å godta økt trafikk inn mot Skovgårdkrysset, sier Marte Løvik (Sp).

Her, ved Ranheim brannstasjon må utbyggerne ha vestvendte påkjøringsramper før nye beboere kan flytte inn på Overvik. Det bestemte bygningsrådet tirsdag.  Foto: Richard Sagen

Overvik-prosjektet er det største boligprosjektet i Trøndelag. Utbyggerne har planer om bygge 3700 boliger de neste 25 årene. Første byggetrinn, med 83 boliger, er allerede igangsatt. Da planene for disse ble godkjent, var det en forutsetning at utbyggeren Overvik Utvikling skulle sørge nye av- og påkjøringsramper til E6. I tillegg var det et krav om å sikre en trygg overgang over E6 og Kochhaugvegen for gående og syklende.