Ingenting bestemt om de 50 fra Hellas

UDI kan ikke si når de 50 asylsøkerne som skal hentes fra Hellas kommer til Norge. Redd Barna og Flyktninghjelpen reagerer.

Seniorrådgiver Pål Nesset i Flyktninghjelpen og Camilla Scharffscher Engeset, spesialrådgiver for barn på flukt i Redd Barna, reagerer på at antallet 50 trekkes fra totalkvoten over overføringsflyktninger. 

- Noe nærmere rundt tidspunkt er ikke bestemt, skriver fagavdelingen i UDI i en mail til Adresseavisen.