Skrantesjuke oppdaget hos villrein på Hardangervidda

- Det som har skjedd nå er bare trist

På Nordfjella ble hele villreinstammen tatt ut på grunn av skrantesjuke. Det tror ikke NINA-forsker vil skje på Hardangervidda.

I flere år er også hjort, rådyr og elg undersøkt for skrantesjuke. Bildet av NINA-forsker Christer Moe Rolandsen med et hjortehode, er fra høsten 2016 da ingen nye tilfeller av skrantesyke ble funnet hos elg i Trøndelag.  Foto: jens petter søraa

Fredag ble det kjent at det kjent at den dødelige sykdommen skrantesjuke også er kommet til landets største villreinstamme på Hardangervidda. Jakta er startet, og Veterinærinstituttet har påvist skrantesjuke (CWD) på en villreinbukk det er levert prøver fra.