Helene (21) sier at 14 år av livet er ødelagt:

Anmelder tre ansatte ved skole for fysisk og psykisk vold

- Jeg var helt alene. Alle sammen hatet meg. Mobbet meg. Og jeg forsto ikke hvorfor. Helene Ustad (21) forteller om livet på en barneskole i Trondheim.

Helene Ustad (21) har det bra med seg selv når hun spiller. Når hun ikke trenger å forholde seg til verden utenfor.  Foto: Christine Schefte

Hun ble oppfattet som utagerende, med gjentatte raserianfall og stadige rømningsforsøk fra skolen. Selv sier hun at hun var urolig når de voksne holdt henne fast med fysisk makt. Hun ble innestengt og isolert. Ingen lyttet til henne.