«Kristine» (21) sier at 14 år av livet er ødelagt:

Anmelder tre ansatte ved skole for fysisk og psykisk vold

- Jeg var helt alene. Alle sammen hatet meg. Mobbet meg. Og jeg forsto ikke hvorfor. Kristine (21) forteller om livet på en barneskole i Trondheim.

«Kristine» heter egentlig noe annet. Vi har anonymisert henne i denne saken.  Foto: Christine Schefte

Hun ble oppfattet som utagerende, med gjentatte raserianfall og stadige rømningsforsøk fra skolen. Selv sier hun at hun var urolig når de voksne holdt henne fast med fysisk makt. Hun ble innestengt og isolert. Ingen lyttet til henne.