Mobbet og misforstått av voksne i 14 år:

Psykologer anerkjenner Helenes opplevelser

Helene Ustad (21) opplevde at de voksne ikke forsto og at det de gjorde for å hjelpe, gjorde livet verre. - Jeg forstår henne godt, sier Katrin Glatz Brubakk, som har forsket på ungdommer i psykiatrien.

Helene Ustad (21) har det bra med seg selv når hun spiller. Når hun ikke trenger å forholde seg til verden utenfor.  Foto: Christine Schefte

Helene Ustad og hennes familie har anmeldt tre skoleansatte ved barneskolen hun gikk ved, for fysisk og psykisk vold, samt frihetsberøvelse i form av isolering fra andre elever og å bli låst inne. Mobbesaken de reiste mot kommunen er forlikt.