- Det inviteres til råsykling

Beboerne på Bakklandet frykter tragiske ulykker dersom ikke noe gjøres. I dag tok de saken i egne hender.

I denne gaten på Bakklandet har fotgjengere fortrinnsrett. Likevel suser mange syklister forbi i en rasende fart. Det opprører innbyggerne i nærområdet.  Foto: Kari-Anne Aarvåg

I 2015 brukte Miljøpakken 12 millioner kroner på blant annet heller og brostein i Nygata. Formålet var å få ned konfliktnivået mellom syklister og gående.