Betydelig færre døde i Trondheim

Kommunedirektør Morten Wolden opplyser at det er lavere dødelighet i Trondheim enn normalt.

Morten Wolden  Foto: Roar Blåsmo-Falnes

- Det er 5 til 10 prosent lavere dødelighet enn normalår. Det er faktisk 80 færre døde enn på samme tid i 2017, en nedgang på 8-9 prosent. Det har nok sammenheng med mye hygienetiltak og forsiktighet i forbindelse med korona og smitteverntiltak. Folk er ikke så syke som tidligere, sier han under formannskapets ukentlige korona-orientering tirsdag.