«Kristine» (21) anmeldte tre skoleansatte - nå er saken henlagt

Kristine (21) sin familie anmeldte tre skoleansatte for fysiske og psykiske overgrep i skoletiden. Politiet skal ikke etterforske saken.

«Kristine» har ikke nådd frem med anmeldelse av tre skoleansatte.  Foto: Christine Schefte

Kristine opplevde at de voksne ikke forsto og at det de gjorde for å hjelpe, gjorde livet verre. Hun og familien hevder at ansatte ved skolen Kristine gikk ved utøvde vold, tvang og frihetsberøvelse i form av isolering fra andre elever og ved å bli låst inne.