Dette skjer med skoleskyss og fravær under busstreiken

All skoleskyss med buss stanses i Trøndelag når streiken utvides.

Dersom busstreiken utvides til Trøndelag, vil ingen skolebusser gå mandag morgen. Bilde tatt ved en tidligere anledning.   Foto: Martin Andersen

Dersom busstreiken varer over helgen, kommer det til å ramme skoleskyssen, i likhet med rutebussene.