Mobbeombudet i Trøndelag:

Bekymret for økningen i mobbesaker

Sist skoleår ble 60 mobbesaker meldt inn til Fylkesmannen i Trøndelag. Mobbeombudet har uttrykt bekymring for at antallet saker øker. - Vi snakker ikke godt nok sammen, sier han.

Mobbeombudet fikk inn 48 nye mobbesaker sist skoleår. Henvendelsene økte da skolene var nedstengt i forbindelse med korona.  Foto: Mariann Dybdahl

Hans Lieng er mobbeombud i Trøndelag. Ombudets rolle er å støtte og veilede familier slik at barnas rett til et godt psykososialt miljø på skole og i barnehage ivaretas.