Gjør klart for storutbygging

Slik kan Leangen idrettspark bli seende ut

Fotballhall, aktivitetsbygg, flerbruksbane som kan islegges om vinteren og flere nærmiljøanlegg er bare noe som kan gjøre Leangen Idrettspark til et mekka for idretten. Nå klargjøres det for utbygging.

Fra sør kan det bli seende slik ut. Dette forslaget har Norconsult laget til Trondheim kommune, men planen åpner for en stor grad av fleksibilitet ved fremtidig utbygging.  Foto: Ill: Norconsult

Til tirsdagens bygningsråd innstiller kommunedirektøren på at detaljreguleringen av Leangen idrettspark vedtas. Er politikerne enig, noe som er sannsynlig, er utbyggingen av området et stort steg nærmere. Planforslaget, som er utarbeidet av Norconsult på vegne av forslagstiller Trondheim kommune, er basert på en mulighetsstudie som ble gjennomført i 2016-2018.