Tilsyn med skolemiljøet på Åsheim

Skolen har et høyt antall meldte saker til Fylkesmannen. Disse handler om elevers trivsel ved skolen.

Åsheim barneskole på Heimdal er under nasjonalt tilsyn av Fylkesmannen. Det er skolens praksis i saker som omhandler elevers rett til et trygt og godt skolemiljø som skal undersøkes.  Foto: Terje Svaan

Mandag og tirsdag skal elever, ansatte og ledelse intervjues om skolens rutiner, fremgangsmåter og praksis i saker som omhandler elevers skolemiljø.