- Vi har snudd en veldig vanskelig situasjon

Fylkesmannen i Trøndelag har avsluttet tilsynet ved barnevernstjenesten i Østbyen. Trondheim kommune og BFT forteller om et betydelig arbeid for å snu krisen.

Tilsynet er avsluttet. Nå starter et nytt kapittel for barnevernet i Østbyen. -f.v Thomas Berge Mjølhus, Daniel Lothe Pettersen, Runa Hjertø, Mette Ervik, Mona Hoel og Gunn Reidun Svaan.  Foto: Morten Antonsen

«Ha en fin dag, beste gjengen!», står det på en oppslagstavle på vei inn i barnevernets lokaler ved Falkenborg i Trondheim. Smilene sitter løst blant de ansatte, etter flere tøffe tak og alvorspregede år.