Store utfordringer ved Trondheim-skole:

Hyppige rektorskifter, vold og økonomisk smell

Siden 2012 har det vært åtte perioder med ulike rektorer på Tonstad skole. Det er bare ett av problemene på skolen.

Tonstad skole har store utfordringer. Det fikk politikerne vite i formannsskapet tirsdag,  Foto: Jens Søraa

I et notat fra oppvekstdirektør Camilla Trud Nereid i formannskapet kom det frem at det de siste årene har vært utfordringer ved Tonstad skole. Både med tanke på lærings- og arbeidsmiljø knyttet til hyppige rektorbytter, kraftig økning i elevtall og den økonomiske situasjonen ved skolen. Siden 2012 har det vært åtte perioder med ulike rektorer. To av rektorene har perioden sittet i omtrent to år hver, mens de øvrige har vært tilsatt som rektor i kortere perioder blant annet to perioder på nærmere ett år med konstituert rektor.