Tidligere byplansjef letter på sløret om Overvik-prosjektet:

- Jeg har bestemt meg for å fortelle om en ekstraordinær prosess

Tidligere byplansjef i Trondheim, Hilde Bøkestad, uttaler seg for første gang om det som skjedde i Overvik-saken. - For å unngå at det samme skjer igjen, sier hun.

- Det var overraskende for meg å oppleve at fagmiljøet på Byplankontoret ikke ble lyttet til, det virket som om politikerne hadde større tiltro til utviklerne enn til sin egen administrasjon, sier Hilde Bøkestad, som var byplansjef i fire år. Nå er hun kommunalsjef i Larvik.   Foto: Morten Antonsen

Bøkestad sier at hun har vurdert svært nøye om hun skal si noe om hele prosessen før og etter at Overvik ble gjort om fra landbruksjord til byggeområde.