Prises for å forskjønne Møllenberg

Inntil nylig var gårdene hvite. Nå er de rød, gul og grønn. Elin Korsnes som eier dem, får nå Møllenberg & Rosenborg velforenings pris for bydelens forskjønnelse.

Elin Korsnes får tildelt Møllenberg & Rosenborg velforenings pris for bydelens forskjønnelse av Jon-Arild Johansen som er leder i velforeningen.    Foto: Terje Svaan

- En hyggelig påskjønnelse. Dette er jeg glad for, sier Elin Korsnes.