- En kan stille spørsmål ved hvorfor ikke sykehjemmene lærer av slike hendelser

Ni av ti ansatte i sykehjem har observert aggresjon, vold og overgrep mellom beboere. - En forsømmelse av de eldre at dette skjer, mener NTNU-forskere.

Forskergruppen ved NTNU forsker på vold og overgrep i sykehjem. Nå reagerer de på at sykehjemmene ikke ser ut til å ta lærdom av alvorlige hendelser somskjer. Fra venstre Janne Myhre, Sigrid Nakrem og Anja Botngård.  Foto: Mariann Dybdahl

- Blind vold ute på gata oppfatter vi som ekstremt alvorlig. Vi godtar ikke at det skjer. Men vold skjer også i sykehjem, sier Sigrid Nakrem, professor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU.