Statsbudsjettet 2021

Dette forventer trøndertoppene

Få folk i arbeid. Få det som er lovet. Og få hjelp til det grønne skiftet. Det er kravene trøndertoppene stiller før statsbudsjettet.

Regiondirektør i NHO, Tord Lien, fylkesordfører Tore O. Sandvik og LOs regiondirektør i Trøndelag, Kristian Tangen er samstemte om at midler til å få folk i arbeid er det viktigste Regjeringen viser i Statsbudsjettet onsdag. Og selvfølgelig at Trønderbanen tilgodeses med penger.  Foto: Christine Schefte

  • Arbeidsmarkedstiltak
  • Offentlige byggeprosjekt
  • Campus og elektrifisering
  • Full koronakompensasjon

Det går igjen i kravlistene fra samfunnstoppene i fylket.