Statsbudsjettet 2021:

40 millioner til nytt forskningssenter på Tyholt

Regjeringen bevilger 40 millioner kroner til havforskningsprosjektet Ocean Space Centre i Trondheim. Det skal sikre Norge en fremdeles ledende posisjon innen marinteknisk forskning og utvikling.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) og stortingsrepresentant Mari Holm Løseth (H) på besøk i Sint og NTNUs lokaler på Tyholt onsdag.   Foto: Håvard Haugseth Jensen (foto)

I statsbudsjettet for 2020 fikk Ocean Space Centre 55 millioner kroner til forprosjektet. Nå får Sintef og NTNU, som forventet, ytterligere 40 millioner kroner til å ferdigstille forprosjektet som anslås å avsluttes i 2021.