Flere studenter smittet - nå tar NTNU store grep

NTNU legger til rette for mer målrettet smittesporing på campus.

NTNU tar grep for å håndtere smittesporingene ved studiestedene bedre.   Foto: Håvard Haugseth Jensen

De siste ukene har flere studenter fått påvist smitte. Torsdag var det totalt fire studenter som hadde fått påvist smitte ved NTNU i Trondheim. Sist uke ble over 500 studenter satt i karantene og torsdag ble ytterligere 30 studenter bedt om å gå i karantene som følge av utbruddene.