Kissi (105) om korona-viruset: – Det var mange farlige sykdommer før og

Hun var tre år gammel da spanskesyken kom til Norge. Nå forteller Kissi Brødreskift (105) om et dystert minne fra barndommen.

Ingenting er galt med humøret til Kissi. Flere ganger under intervjuet bryter hun ut i en hjertelig latter.   Foto: Alexander Killingberg

Og hva er hemmeligheten bak et så langt liv? Vi lar spørsmålet henge litt i lufta. Foreløpig.