Lademoen-prest startet drop-in dåp - nå er han hedret med Olavstipend

Rundt 25 personer anslår sogneprest Stein Ellinggard har benyttet seg av drop-in dåp siden menigheten startet opp med konseptet i 2016.

Bispemøtet mener Stein Ellinggards prosjekt er relevant inn i kirkens arbeid i dag. Det berører en aktuell utfordring for Den norske kirke, nemlig de fallende dåpstallene. Preses Olav Fykse Tveit sto for utdelingen.   Foto: Mariann Dybdahl

Mandag ble sokneprest i Bakklandet og Lademoen sokn, Stein Ellinggard, tildelt Olavstipendet for 2021. Stipendet er på til sammen