Ap har snudd på Overvik - vil stanse videre utbygging

Et enstemmig utvalg, ledet av gruppeleder Roar Aas, går inn for å stanse videre utbygging på Overvik.

Overvik er i dag i ferd med å bygges ut, og de første boligene vil stå ferdige i 2021. Ny politikk fra Ap gjør at videre utbygging nå kan bli lagt på is.  Foto: Richard Sagen

- Overvik ville ikke blitt vedtatt i dag, med det vi vet om klimakrisa og mulighet for mer sentral utbygging.