Her sperrer vindkraftmotstandere veien for statens folk

NVE skulle inspisere vindkraftutbyggingen på Sørmarkfjellet i Flatanger. På veien opp til fjellet ble de stoppet av ti demonstranter.

Ti vindkraftmotstandere sperret tirsdag morgen veien for representanter for NVE og Trønderenergi som skulle på inspeksjon i Sørmarkfjellet vindkraftverk. Demonstrantene ville rette oppmerksomheten mot hvordan konsesjonsmyndigheten NVE ikke bryr seg om miljøfaglige råd.   Foto: Ragnhild Eidshaug

- Vi oppnådde det vi ville, å konfrontere NVE med hvordan de overser miljøfaglige råd, sier vindkraftmotstander Torbjørn Lindseth.